اتاق خبرمبلمان ستاره شرق

راه اندازی باشگاه مشتریان

عضو باشگاه مشتریان ستاره شرق شوید واز مزایای آن استفاده کنید.

۱- شارژ مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال همزمان با نصب اپلیکیشن باشگاه مشتریان (قابل استفاده در زمان خرید)

۲- معرفی مشتریان جدید و دریافت مبلغ ۳% از فاکتور فروش(قابل استفاده در زمان خرید ونیز دریافت جایزه نقدی)

۳- استفاده از مزایای ویژه در زمان های خاص
جهت نصب اپلیکیشن عدد ۲۲ رو به ۱۰۰۰۴۹۶۴ ارسال کنید

برگشت به بالا
بررسی، انتخاب و خرید آنلاین